Starost o oba konce vodítka

Tímto sloganem chceme naplnit plnohodnotné soužití člověka se psem.

Když jsme kdysi přišli s nápadem aktivity, kterou jsme nazvali starost o oba konce vodítka, nebylo to jen tak samo sebou. Předcházela tomu dlouhodobá osvěta  v oblasti zdravé výživy, hlavně u psů. U koček je to trošku složitější, protože kolik vlastně u nás máme koček? Nikdo neví, nikdo je nespočítá. Řada z nich po dobu celého svého života takřka neopustí teplo bytečku ve kterém žijí.  I u psů se setkáváme s tím, přičetl bych to lidské pohodlnosti, že část majitelů dává přednost jejich venčení v bytě, místo aby respektovali psa jako živou bytost, který přesto jak je malý nebo velký, by měl být respektován jako pes a neměli bychom mu ubírat z jeho psího já. Za jednu z hlavních zásad považuji venčení psa venku, nikoliv v bytě! 

Každý, kdo si pořídí pejska má od něj nepochybně svá očekávání.  Kdysi jsem pořídil své sestřence a jejímu manželovi štěně foxteriéra. Jejich život to radikálně změnilo. Oba nyní s pejskem tráví dlouhé každodenní procházky. Život s pejskem je donutil  k pohybu.  Léta také spolupracujeme s občanským sdružením Dogma, které se zabývá canisterapií, jehož sám jsem členem, byť mé úkoly v tomto sdružení jsou specifické a týkají se spíše výživy psů. Hlavní práce sdružení spočívá na bedrech manželů Andree a Liborovi Macháčkových. Jejich psa novofounlanďana Flíčka křtil a na jeho pořízení pro sdružení se podílel jednatel naši firmy a kamarád MVDr. Zoltan Tatarko. 

Tak, jako lidé běžně se neumí orientovat v zásadách zdravé výživy, je běžné, že se sami nedokáží zorientovat ani v běžném soužití se psem. Můžeme to říci  i obráceně. Když působíme na poli osvěty a snažíme se naučit, aby lidé sami poznali, co je pro ně dobré a jaké by měly být principy zdravé výživy, někteří to poznají dříve, někteří později, a ti, kteří poznat a pochopit nechtějí, ti to nezjistí nikdy a pořád se pohybují v bludném kruhu, který je cestou od nikud nikam. Stejné je to u soužití s pejskem. Každý pes je vhodný k určité aktivitě, která je usměrňována jeho pánem. Tou nejlepší a beznákladovou je obyčejná lidská chůze. I pro tu by ale měl pes ovládat základní povely. Mezi ně řadíme „ke mně“, „sedni“, „ k noze“, „lehni“ a  „zůstaň“. A to je  minimum, co by měl každý pes ovládat! Takovéto zásadní povely (ale i mnoho jiných) mají zájemci z řad našich spolupracovníků a chovatelů možnost naučit  na akcích, které organizujeme, spolupodílíme se na nich nebo je pořádají naši spolupracovníci na různých místech naši republiky. 

Běžně se setkáváme s případy, kdy si lidé dají psa do výcviku. Vrací se jim  zpátky vycvičený pes, jenomže ten odhalí slabiny svého pána a v tu ránu celý předchozí výcvik se míjí účinkem. Proto se my snažíme vychovávat hlavně lidi, aby ti pak byli schopni vychovávat své psy. 

Pokud máte zájem o zajímavé aktivity se svým pejskem, můžete se na nás obrátit a my se Vás budeme snažit nasměrovat, popř. nabídnout možnost  účasti na nejrůznějších aktivitách s pejsky, pochodem začínaje, agility, coursingem, dunčodogem, školkou, základem záchranařiny a stopování konče. Tyto aktivity jsou socializací, která Vám umožní bezproblémové soužití s Vašim pejskem tak, aby jste neobtěžovali své okolí. 

 

Ing. Gerhard Stein

© 2021, Všechna práva vyhrazena, krmivopropsy.cz Foreveryone